अध्ययन भन्छ- कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न कम्तिमा ६ हप्ता लकडाउन
एजेन्सी काठमाडौं, चैत २१