प्रदेश नं १ : क्वारेन्टाइनमा बसेका पचास प्रतिशत फिर्ता
सेतोपाटी भद्रपुर, चैत २५