पिएचडी गरेका वडाध्यक्ष
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, वैशाख २२