कोरोनाका कारण गयो काठमाडौंकै सरकारी स्कुलका ३६ जनाको जागिर
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, वैशाख २९