संक्रमितले क-कसलाई भेटे, कसलाई थाहा?
शोभा शर्मा काठमाडौं, जेठ ३