उद्धार गरिएकी सुत्केरीको मृत्यु
रासस खाँदबारी, जेठ १०