बढी मूल्य लिने पसललाई दुई लाख रूपैयाँ जरिमाना
सेतोपाटी नेपालगञ्ज, जेठ १४