म्याग्दीमा पनि फेला पर्‍यो कोरोना
सेतोपाटी म्याग्दी, जेठ १६