जटही र खजुरी नाका बन्द, भिठ्ठामोड तथा माडर नाका प्रयोग गर्न आग्रह
सेतोपाटी धनुषा, जेठ १६