रोल्पाको सुविधासम्पन्न प्रहरी भवनमा बाख्रा र कुखुरापालन
सेतोपाटी रोल्पा, जेठ १६