नयाँ नक्सामा सुस्ताको क्षेत्रफल उल्लेख गर्न सुस्तावासीको माग
सेतोपाटी परासी, जेठ २१