'दलित र गैरदलित मिलेर बसेका छौं, उहाँलाई के भयो खै?'