सरकारी बेवास्ता: पशुपतिको जग्गामा व्यक्तिको रजाइँ
सेतोपाटी काठमाडौं, असार २७