...अनि होटलमा राखेर स्कुल पढाइरहेको उनको छोरा गायब भयो
नारायण खड्का दाङ, असार २८