रुपन्देहीका दुई सामुदायिक विद्यालय नमूना छनोट
भगवती पाण्डे बुटवल, साउन १