जो ५५ वर्षदेखि कपडा धोएर जीवन धानिरहेका छन्
भगवती पाण्डे बुटवल, भदौ ८