याङ्री र लार्केको पानी ल्याउन टिबीएम प्रविधिबाट सुरुङ बनाइने
सेतोपाटी काठमाडौँ, असोज ५