पानीमा भएको ब्याक्टेरियाले बोत्स्वानामा भकाभक मरे हात्ती
एजेन्सी बोत्स्वाना, असोज ५