‘पूजा’का लागि भन्दै किन लगिँदैछ किशोरीहरू भारत?
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, असोज ७