मान्छेलाई आक्रमण गर्ने भाले बाघ चितवन निकुञ्जको नियन्त्रणमा, डार्ट गरेर खोरमा राखियो