उनी आइसोलेसनमा छन्, विष हालेर कसैले मारिदियो पोखरीका साढे ६ सय माछा