कक्षा १२ को परीक्षा : विकल्प सहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा
सेतोपाटी काठमाडौं, असोज १४