रोल्पा प्रहरीमा कार्यरत् सईको कोरोनाका कारण मृत्यु