चराहरूको स्वर्ग जगदिशपुर ताल
भगवती पाण्डे बुटवल, माघ १