कलंकी-धोबीखोला सडक विस्तार: निर्माणस्थल खाली गर्ने काम सकिँदै