बाख्राको बिउ उत्पादन गरेर पुरस्कार पाएका प्रेमसागर
भगवती पाण्डे बुटवल, फागुन १७