सुगरका बिरामीलाई कस्तो अवस्थामा इन्सुलिन चाहिन्छ (भिडिओ)