१७ नलाग्दै चुरोट र सुर्तीको लत!
सेतोपाटी बलेवा, चैत २६