छिमेकीले चलाएको गोलीले ताप्लेजुङमा एकको मृत्यु
सेतोपाटी ताप्लेजुङ, वैशाख १०