एन्टिजेनका भरमा दार्चुला, पर्याप्त भएन परीक्षण
सेतोपाटी दार्चुला, वैशाख २३