संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्छ, सजग रहौं : स्वास्थ्य मन्त्रालय
सेतोपाटी काठमाडौं, साउन ७