पहिराले थुनिएको गुर्जाखोला तलाउ भरिएर बग्न थाल्यो
रासस म्याग्दी, साउन १०