भ्रेमाथाङमा अझै बाँकी छ १५ लाख ट्रक गिट्टी-बालुवा मिसिएको थ्रेगिनी

मनोज सत्याल

काठमाडौं, साउन ३१