राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट टीका ग्रहण

रासस

रासस

काठमाडौं, असोज २९