तस्बिरमा हेर्नुस्, असनको पाहाँच:ह्रे जात्रा

नवीनबाबु गुरूङ

नवीनबाबु गुरूङ

काठमाडौं, चैत १९