टिकटक बनाउन भनेर साथीहरूसँग बबई पुगेका किशोरको डुबेर मृत्यु