मानिस जस्तै हात्तीले पनि नामले बोलाउँछन् एकअर्कालाई!

सेतोपाटी

सेतोपाटी

काठमाडौं, जेठ २९