किरण उठेपछि उठ्छन् ११ सय घरका मान्छे

सरिशा अछामी

सरिशा अछामी

काठमाडौं, जेठ २९