गेलले तोडे लाराको रेकर्ड, लाराले भने- बधाई छ गेल
एजेन्सी पोर्ट अफ स्पेन, साउन २८