अयाक्सका २ प्रतिभा : डे जोङ मेसीतिर, डे लिट रोनाल्डोको क्लबमा