गण्डकी प्रदेशस्तरीय मुख्यमन्त्री कप फुटबल माघको पहिलो हप्ताबाट
सेतोपाटी पोखरा, पुस २८