एक दशकपछि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको पोखरामा प्रशिक्षण