पोखरामा ठेलो खेलको गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता हुने
रासस पोखरा, जेठ ८