रारा दौडको उपाधि दुर्गबहादुरलाई
सेतोपाटी सिञ्जा,  जेठ १०