शारीरिक सुगठनमा दाहाल प्रथम
सेतोपाटी काठमाडौँ, भदौ १५