जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन शुरु
सेतोपाटी खलङ्गा, भदौ ३०