लक्ष्मी बनिन् उदीयमान खेलाडी
सेतोपाटी काठमाडौं, जेठ ७