'यो घर कसको आलेको, खाइदिम आलु तारेको'
अनुषा अधिकारी काठमाडौं, चैत २१