विराज भट्टको फिल्म '१२ गाउँ' मा न्यान्सी खड्का 

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, फागुन १६