खैनी-चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ ...
राजनराज शिवाकोटी
राजनराज शिवाकोटी असार १०